Udostępnij

Koniec współpracy z EKS START

Z przykrością informujemy, że współpraca z Elbląskim Klubem Sportowym START dobiegła końca. Nieprawdziwe, godzące w dobre imię firmy informacje, pojawiające się w kontekście sponsora tytularnego drużyny, wykluczają dalsze współdziałanie.

Decyzja o wycofaniu się firmy KRAM SA z umowy o sponsoringu Elbląskiego Klubu Sportowego START została podjęta po publicznym wystąpieniu Prezydenta Elbląga p. Witolda Wróblewskiego, w którym poddał on w wątpliwość uprawnienia Firmy, do bycia sponsorem tytularnym drużyny. Informacjom tym przeczy przekazana przez KRAM SA kwota 1 047 219,78 zł (słownie: jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewiętnaście zł i 78 groszy)przeznaczona na działalność Klubu.

Zaistniała sytuacja przekreśla dalszą współpracę KRAM SA z Klubem. Oficjalne stanowisko Firmy przedstawiono w załączonym piśmie.

Jednocześnie Zarząd KRAM SA składa podziękowania dla władz Klubu za dotychczasową współpracę oraz gratuluje osiągniętych wyników.


Project Image

ostatnie wpisy

KRAM SA 

ul. Słoneczna 3c

82-440 Dzierzgoń

e-mail: bok@kram-sa.pl

tel. +48 55 625 56 14

Dział Handlowy
Centrum Logistyczne

ul. Westerplatte 31d

14-400 Pasłęk

tel. +48 55 625 78 22

Zakład Produkcyjny Dzierzgoń

ul.Słoneczna 3c

82-440 Dzierzgoń

tel. +48 55 625 74 23

Zakład Produkcyjny

Pasłęk

ul. Westerplatte 31b

14-400 Pasłęk

tel. +48 55 625 79 99

Zakład Produkcyjny Ostrowiec Św.

Aleja Solidarności 15

27-400 Ostrowiec Św.

tel. +48 55 625 53 32